Vinden frigör yta och förenklar vardagen

Fokusera på annat, låt oss ta hand om dina saker.

Om oss

Vinden är ett förvaringsbolag som grundades 2017. Bolaget strävar efter att effektivisera och förenkla hur vi förvarar våra saker. Vi arbetar aktivt för att vara en del i ett hållbart samhälle. Detta innebär bland annat att förändra sättet människan bor, hur vi hanterar våra tillhörigheter och framförallt hur vi lever. Genom att frigöra yta som idag används för förvaring i tätbefolkade orter kan denna användas till roligare saker som boyta, kontorsplats, förskoleverksamhet eller allmänna sällskapsutrymmen. Vinden minskar även barriärerna för att sälja och återbruka saker, vilket vi hoppas bidrar till minskad överkonsumtion.